Monday, May 28, 2007

吃牛,都是外國的好。澳洲和牛、美國安格斯、日本松板牛、意大利托斯卡尼牛,總之一大堆都是外面的品種。中國,最多有蒙牛奶,談的都不是牛肉。

吃牛,我是肉眼派。因為她質地軟,咬兩咬就吞落肚,好滿足。最怕要咬咬咬,咬得時間越長,肉就變得無味,感覺好可憐。

吃牛,我要吃肥。所以我都會變肥,因為太愛吃牛,自己的身材早已放開,有好牛肉吃,比起照鏡開心百倍。

吃牛,我還愛吃她的副產品,芝士。但吃得多,第二朝早我的鼻會爆炸,放肆後的報應。

吃牛,即時想起幾個好地方。百利.Toraji.Chilli Club.Steak House.Lawry’s.Morton。

哎呀.寫到好肚餓呀!

2 comments:

Anonymous said...

我都係最鍾意ribeye steak, 又係越肥越好!

虎茶 said...

我計下數先, 暫時5:0 肉眼扒win.
me, mad dog, CT, 同屋主 and 阿公