Thursday, October 04, 2007

大閘蟹呀!大閘蟹呀!

九月尾吃了一次,大閘蟹還未成氣候,五兩半重蟹膏也不多。
我是蟹killer,什麼蟹都吃,因為蟹的肉質清甜,蟹膏又甘香。
肉蟹、花蟹、三點蟹、水蟹、長腳蟹、瞓覺蟹、加菲蟹...蟹蟹蟹!
年中最狂要數大閘蟹季節,
無計算過一年會食幾多隻(因為唔敢數呀),
心血來潮時就會買,與同屋主兩支公,買四隻蟹,加一斤菜就開飯,
不想自己蒸,可以到酒家吃,
$28.8一隻的五兩重太湖老三陽出品,質量很不錯。

昨晚,趁住要去旺角時,又順道吃了兩隻。

同屋主:我開始食到悶,以後一次都係食一隻就算。
我:你悶食其他野啦,唔好嘈住我食蟹呀!我未悶喎!
同屋主:你食野就係咁,鍾意既,食成世都得。
我:咪嘈啦!好忙呀!

**減少在家吃蟹的原因有一個,因為每次蒸完蟹上碟時,所有貓都會跳上枱,瘋狂一番,可能貓咪們都覺得很鮮味。

1 comment:

Anonymous said...

我家妹妹也愛吃大閘蟹呢.