Thursday, September 15, 2011

肥米妹


小米她身手很敏捷,又愛其他貓咪,但間中也有一些黑貓憎行為而被肥炮教訓。她有一雙很迷人的眼睛,眼睛周邊好似畫了眼線一樣。美女都有缺陷美,鼻尖就不是粉紅色。同屋主也常說:如果佢個鼻仔咁靚就唔到你執佢返黎啦!(吖,又係喎!)

No comments: