Wednesday, February 09, 2011

春 2011

似乎微博出現之後,已經九成九放棄了這裡。好似要有極致閒情,才可以動手寫多幾個字(我知,因為懶啫。)

2 comments:

小張 said...

好幾次想動手打blog, 最終都係因為懶而放棄。

虎茶 said...

唔通你都變左weibo友?