Thursday, October 01, 2009

員工中秋飯局


第一年和餐廳的同事們過中秋,二廚發辨準備晚餐,大廚就作總指揮,我就決定找來兩箱日本鳥取的巨型水晶梨。吃過晚飯,各同事們就如過年一樣,玩玩紙牌。但最可惜少了一副台灣牌呀!不如買一套放在後樓梯備用。過新年時就可以雀局直落。

超巨型日本鳥取水晶梨,又大又甜又多汁。


3 comments:

mad dog said...

見到都想食! 中秋快樂!

同屋主 said...

有无送月饼给員工?

虎茶 said...

月餅無送呀.因為太急訂唔到囉