Friday, July 11, 2008

牛仔褲

你的好,令我每日都減少煩惱。
你可以配高跟鞋,又可以搭型衫,
你可以接受落雨,又可以周街坐而唔會伊伊哦哦,
你可以新,又可以舊,
你可以鬆,又可以緊,
最好的你,是可以平,又可以貴!
因為你沒有介意我到減價才去找你,所以你仍然等我!

No comments: