Friday, July 04, 2008

夾肥波的真相

油壓床放下時,肥波突然想跑入床下底玩,床架就差少少夾住小肥波,她發出沙啞的叫聲,還好未完全壓下去。哎呀!嚇死我呀!

好彩肥波無事咋,唔係佢爸爸會殺死我呀!

愛幻想的爸爸,話見到bubee仔係旁邊笑喎,精神病!仲問我有無影底相?

No comments: