Monday, February 04, 2008

過年

打牌。(我最喜愛的節目)
食瓜子。
講恭喜發財。
利是。
藍罐曲奇。
飲茶。
團拜。
食.食.食。

農曆新年,我最想係.....返工呀!!!!
因為過年,仲忙過返工呀!

2 comments:

Anonymous said...

我絕對有同感. 幸好親戚不是分散太遠.

虎茶 said...

uncle, 係年中咁多假期之中. 最怕過年呀. 驚!!