Tuesday, September 25, 2007

灰姑娘變公主


五年前有個朋友問我有無興趣養貓?
貓?老媽子最怕貓,而且有少許潔癖,要帶貓回去,可能會家變喎!
朋友再遊說,小貓因為多病,被無良主人遺棄,現在等待有心人收養。
當刻心血來潮,好想去見小貓一面,
一係唔見,一見就出事,
小貓被困在籠中,瘦弱如柴,好可憐呀!
大家都估到發生咩事!
我心軟呀,死就死,帶返屋企再諗辦法。

入屋時,老媽當然問我小貓的來由,
我被迫要編一段故事讓小貓避一避風頭,
噢!朋友要去台灣做事,暫時托管小貓三個月呀!
單方面希望,等待老媽與小貓發生感情後,就可被收留。

當時小貓六個月大,只有1kg重,
後腳因為皮膚病,而甩走大部份披毛,
每次塗藥水時,就好似摸著雞中翼骨,
瘦弱程度不敢想像,
所以我為小貓改名為「肥肥」,希望越叫越肥。(有點老土,不過我真心架!)

治療其間,老媽都與肥肥建立了感情,
肥肥相當配合我的計劃,
例如從來沒有抓破傢俱,
而且還很愛清潔,只要貓砂盤有便便,會叫我立即清理,
初初老媽還怕寵物的便便,但見到肥肥愛清潔,當場加分,可以留底,
還有肥肥很會扮可愛,每晚會陪兩老吃飯,比起經常夜歸的女兒還可靠,
很快,肥肥的地位由一位托管貓,變成兩老的心肝寶貝。

我的奸計成功了!

2 comments:

Anonymous said...

很漂亮的三色貓.

祝中秋快樂!

Can said...

簡直是大團圓結局
好心有好報啊~